Algemene voorwaarden & Herroepingsrecht

Algemeen

De website wordt beheerd door Koninklijke atletiek club Eendracht Aalst VZW, met maatschappelijke zetel te Gravenbosstraat 51, 1770 Liedekerke, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0428.004.679, BTW nummer BE 0428.004.679 (hierna "organisator").

De website heeft als doel de inschrijvingen af te handelen voor deelname aan proeven op de sportevenementen georganiseerd door de organisator (hierna "event").

U wordt verzocht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het registratieplatform op de website en zijn van toepassing op elk gebruik ervan.

Inschrijvingsvoorwaarden

  • De persoon die de inschrijving doet, bevestigt 18 jaar of ouder te zijn;
  • De persoon die de inschrijving doet verklaart dat alle ingeschreven personen zich in goede gezondheid te bevinden aan de start van de wedstrijd, zowel op psychologisch als fysisch vlak
  • De deelname aan het event is pas bevestigd na ontvangst van een betalingsbevestiging.
  • De persoon die de inschrijving doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de inschrijving;
  • De organisator behoudt zich het recht om een inschrijving niet te aanvaarden indien met het gebruikte betaalmiddel of de gebruikte persoonsgegevens in het verleden fraude werd gepleegd. In deze gevallen zal de organisator de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de inschrijver;

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

De prijs van de inschrijvingen worden aangegeven op de website van de organisator.

Indien leverings-, reservatie-,service- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Betaling en toezending

Alle betalingen worden afgehandeld door Mollie.com. Bij aankoop wordt u omgeleid naar de officiële website van Mollie.com voor veilige betalingen.

Na ontvangst van uw betaling door Mollie.com, ontvangt u een bevestigingsmail.

De inschrijver is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres, en het nakijken of de mails afkomstig van "meeting.registration@mypreview.be" niet worden tegengehouden door spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de besteller zich niet wenden tot de organisator met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Op de dag van het event dient u zich minstens 20 minuten voor aanvang van de proef aan te melden, op verzoek kan gevraagd worden naar je inschrijvingsbewijs/betalingsbewijs.

Wijzigingen of afgelasting

Inschrijvingsgelden zijn in de regel niet terugbetaalbaar.

Wijzigingen in het uurschema geven geenszins aanleiding tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld op de desbetreffende proef.

Enkel bij een volledige afgelasting van het event zullen alle ontvangen inschrijvingsgelden terugbetaald worden door de organisator.

Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.

Klachten of geschillen

De juridische relatie tussen de organisator en de inschrijvers wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.

Ongeldigheid

Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.